English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Toplam Kalite Yönetimine Askeri Bakış Açısı: Toplam Kalite Liderliği
(Military Perspective towards Total Quality Management: Total Quality Leadership )

Yazar : Selçuk Korucuk  - Hamit Erdal  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 465-484


Özet
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nin en önemli getirilerinden biri Toplam Kalite Liderliği (TKL)’dir. Bu konuda son 30 yıldır ciddi çalışmalar yapılmış ve pratikler geliştirilmiştir. Özellikle ABD Deniz Kuvvetleri’nde üretim yapan ve hizmet sağlayan muharebe destek ve muharebe hizmet destek birlikleri lider personelinin eğitimlerinin nüvesini TKL oluşturmaktadır (Ward, 1992). Bu çalışma da TKL kavramı açıklayıcı bir metodolojiyle ele alınarak literatürde daha önce yapılan araştırmalar ve bulguları paylaşılmıştır. Daha sonra TKL’nin özellikleri, temel konseptleri ve dört ön şartı askeri bir bakış açısıyla incelenmiştir. Son bölümde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) özelinde TKL incelenerek katkı sağlayabileceği yönler ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda TKL anlayış ve uygulamalarının TSK’da özellikle eğitim birliklerinde, üretim yapan ve hizmet sağlayan birimlerde; yönetim, tam katılım, ekip ruhu, işbirliği ve koordinasyon, maliyetlerin azaltımı, ürün ve hizmet kalitesinin korunarak yükseltilmesi, kazaların önlenmesi gibi önemli katkılar sağlayabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, Askeri Liderlik, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Liderliği.

Abstract
One of the most important contribution of Total Quality Management (TQM) is Total Quality Leadership (TQL). In this regard serious efforts have been made and practices been developed in the last 30 years. Especially in The U.S. Navy, TQL is the core of leader trainning of Battle Supporting and Battle Supporting & Service units, engaged in manufacturing and providing services. In this study, the concept of TKL is examined in a descriptive research methodology and findings of earlier studies in the literature are shared. Then, the characteristics, basic concepts and the four pre-conditions of TQL are examined/ interpreted from the military perspective. Finally, TQL is examined according to the specific sides of Turkish Armed Forces and contributional aspects are stated.

Keywords
Leadership, Military Lidership, Total Quality Management, Total Quality Leadership.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri