English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Zygmunt Bauman’da Toplum ve Toplumsal Düzen Kavramsallaştırması
(Society and Social Order Conceptualization at Zygmunt Bauman )

Yazar : Fatih Kahraman    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 395-404


Özet
Toplum ve toplumsal düzenin anlaşılabilmesi, gündelik ilişkilerin yeniden üretildiği toplumun işleyişine ilişkin çıkarım yapabilme imkanı sağlamaktadır. Toplum ve devamında toplumsal düzenin anlaşılmasına yönelik çaba ise düzeni sağlayan öğelerin birbiriyle ilişkisi bakımından değer taşımaktadır. Toplum ve devamında toplumsal düzeni okuma çabası içerisinde olan sosyologlardan biri ise Zygmunt Bauman’dır. Bu çalışmada Zygmunt Bauman’ın toplum ve toplumsal düzen kavramlarını anlamlandırmak ve açıklayabilmek için başvurduğu kavram grupları olan, modernite-postmodernite, modernlik, müphemlik ve modern-postmodern etik kavramları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Toplum, Toplumsal Düzen, Müphemlik

Abstract
Understanding the society and the social order provide an opportunity to make deductions about the functioning of the society which reproduces daily relationships. The society and the efforts that aim to understand the social order is of value in terms of the relationship between the elements that provide layout. One of the sociologist that make efforts to understand the society and the social order is Zygmunt Bauman. In this study, Zygmunt Bauman's modernity - postmodernity, modernity, ambiguity and modern - postmodern ethical concepts that aims to explain the society and social order are discussed.

Keywords
Society, Social Order, Ambivalence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri