English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanılması: Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(Usage of the Social Media as a Political Tool: A Study on the Students of Adnan Menderes University, Faculty of Communication )

Yazar : Mustafa Özgür Seçim    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 422-434


Özet
Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ülkelerden birisi olan Türkiye’de sosyal medya, medya dünyasından, ulaşım sektörüne, eğitim düzeninden moda hayatına dek bir çok konunun, bu gerçek üzerine şekillenmesine ya da evrimleşmesine neden olmaktadır. Siyasal iletişimin de bu gerçekten üzerine düşen payı alması kaçınılmazdır. Nasıl ki bir işletmenin kâr elde edebilmesi için, hedef kitlesine yönelik söylem ve iletişim çalışmalarında bulunması şartsa, siyasal partiler ya da adaylar da, siyasal hayatta tutunabilmeleri için, hedef kitleleri olan seçmenlerin ekonomik olduğu kadar, demografik özelliklerine de önem vermek zorundadırlar. Bu kapsamda, siyasal iletişim faaliyetlerinde, seçmenlere seslenmek için, onların tercih ettiği kitle iletişim araçlarının kullanılması, hem maliyet, hem zaman, hem de emek bakımından çok önemlidir. Bu çalışmada, geleneksel siyasal iletişim araçlarının yanı sıra, yeni medya olarak da adlandırılabilecek olan sosyal medya uygulamalarının siyasal iletişim aracı olarak üniversite öğrencileri tarafından kullanım alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile sosyal medyayı bir siyasal iletişim aracı olarak kullanıp-kullanmadıkları arasındaki, kullanım sıklığı ile sosyal medyayı bir siyasal iletişim aracı olarak kullanıp-kullanmadıkları arasındaki ve internette geçirilen süre ile sosyal medyanın bir siyasal iletişim aracı olarak kullanıp-kullanmadıkları arasındaki ilişki ortaya çıkartılmaya çalışılmış, bu kapsamda Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir anket çalışması uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal iletişim, Yeni medya, Sosyal medya uygulamaları.

Abstract
The social media in Turkey, which owns one of the youngest population among the European Union countries, leads to shape or evolute the media world, transportation sector, education system and even the fashion life. It is almost impossible for the political communication to avoid from it also. Just as an organization needs to produce some communication practices to its target audience with in giving importance to their economic and demographic characteristics in order to make profit, so as the political parties or candidates do. Therefore it is vital to choose the right mass communication tools to reach the voters in terms of time, cost and labor expense. In this study, a research has done among the university students to find out whether are they using the social media tools as a political communication tool just as they do with the traditional political communication tools or not. Within this study, three habits of the university students have been tried to find out: (1) The relationship between the habits of the students' social media usage and usage of the social media as a political communication tool. (2) The frequency of the social media usage and usage of social media as a political communication tool. (3) The duration on Internet and usage of the social media as a political communication tool. In order to find out these statements, a survey has been done to Adnan Menderes University students.

Keywords
Political communication, new media, social media applications.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri