English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yerel Paydaşlar Tarafından İzmir-Karaburun, Mordoğan Beldesinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirmesi
(Evaluation of Izmir-Karaburun, Mordoğan Village by Local Stakeholders in Terms of Rural Tourism )

Yazar : Meltem Merkez   - Hasan Yılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 379-390


Özet
İzmir ili Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Beldesinde (Mahallesi) kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, bölgenin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesi ile yeni iş imkânları ve gelir çeşitliği yaratılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada, İzmir ili Karaburun ilçesine bağlı olan Mordoğan beldesinde kırsal turizmin potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada konu hakkında literatür taraması yapılmış ve kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Mordoğan beldesinde faaliyet gösteren 10 kırsal turizm paydaşı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bölgesinde kırsal turizm paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerden hareketle paydaş analizi yapılmıştır. Paydaş analizi ile bölgenin önemli bir kırsal turizm potansiyeli taşıdığı ancak hak ettiği ilgiyi görmediği, bu nedenle yörenin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kırsal Turizm, Paydaş Analizi, Karaburun, Mordoğan.

Abstract
Public and non-governmental organizations carry out studies to evaluate the tourism potential in Mordoğan Town of Karaburun district of İzmir province. In these studies, it was emphasized that it is important to develop the rural tourism potential of the region and to create new job opportunities and income diversity. In this study, it is aimed to determine the potential of rural tourism in Mordoğan town, which is connected to the Karaburun district of İzmir province, and to reveal the evaluations for its development. In the study, a literature review was conducted on the subject and semi-structured interviews were conducted with 10 rural tourism stakeholders operating in the Mordoğan town in order to evaluate the development of rural tourism potential. Stakeholder analysis was carried out based on the data obtained as a result of the interviews with rural tourism stakeholders in the research region. With the stakeholder analysis, it has been revealed that the region has an important rural tourism potential but does not receive the attention it deserves, therefore studies should be carried out to develop the rural tourism potential of the region.

Keywords
Rural Tourism, Stakeholder Analysis, Mordoğan, Karaburun.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri