English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türk Turizm İşletmelerinde Likidite ve Kârlılık
(Liquidity and Profitability in Turkish Tourism Corporations )

Yazar : Seda Süer    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 317-331


Özet
Yeterli bir likidite seviyesi, bir işletmenin kısa vadeli iflasını önlerken, fazla likidite seviyesi bir işletmenin genel kârlılığını tehlikeye atan atıl fonları temsil eder. Çalışma, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Türk turizm şirketlerinin kârlılığına likiditenin etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İkincil veriler, Turizm endeksinde (XTRZM) işlem gören sekiz turizm şirketinin mali tablolarından alınmıştır. Veriler, Pooled OLS ve LSDV (Sabit Etkiler) regresyon modelleri olan iki farklı panel veri regresyon yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Modellerde, sırasıyla bağımsız değişkenler ve bağımlı değişkenler olarak likidite oranlarını ve kârlılık oranları kullanılmaktadır. Pooled OLS regresyon modelinin bulguları, her bir likidite oranının istatistiksel olarak Türk turizm şirketlerinin kârlılığını önemli ölçüde etkilediğini doğrularken, LSDV regresyon modelinde ise etki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Likidite, Kârlılık, Türk turizm işletmeleri

Abstract
An adequate level of liquidity prevents a business from short-term insolvency, while excess levels of liquidity represent idle funds that jeopardize the overall profitability of a business. The study aspires to reveal the influence of liquidity on the profitability of Turkish tourism corporations listed on the Borsa Istanbul (BIST). The secondary data is retrieved from the financial statements of listed eight tourism corporations trading on the Tourism index (XTRZM). The data is analyzed by two different panel data regression approaches which are Pooled OLS and LSDV (Fixed Effects) regression models. The models employ liquidity ratios and profitability ratios as independent variables and dependent variables respectively. The findings of Pooled OLS regression model affirm that each liquidity ratio significantly influences the profitability of Turkish tourism corporations while the LSDV regression model found the effect statistically insignificantly.

Keywords
Liquidity, Profitability, Turkish tourism corporations

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri