English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Türlerinin Kelime Bulutu İle Analiz Edilmesi: Karakoçan İlçesi Örneği
(Analysis of Tourism Types with the Word Cloud: Case of Karakocan District )

Yazar : Zeki Gürbüz   - Özgür Özer  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 12-2
Sayfa : 252-264


Özet
Karakoçan ilçesi sahip olduğu tarihi, kültürel ve beşeri kaynakları ile birden fazla turizm türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmada da Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen bu amaca ulaşılabilmesi için de Karakoçan ilçesinde ikamet eden 21 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 14.01.2022 – 23.01.2022 tarihleri arasında Karakoçan ilçesinde yaşayan yerel halk ile yüz yüze yapılmıştır. Gizlilik esasına bağlı kalınarak alfabetik kod verilen her bir katılımcı ile yapılan görüşmeler 20 ila 40 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında Word programına aktarılmıştır. Akabinde Karakoçan ilçesinde öne çıkan turizm türleri ile doğal, kültürel ve beşeri kaynaklarına yönelik en sık kullanılan ifadeler belirlendikten sonra kelime bulutu ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ilçe de öne çıkan en önemli üç turizm türünün sırasıyla sağlık ve termal, doğa ve inanç turizminin; doğal, kültürel ve beşeri kaynakları arasında öne çıkan üç önemli unsurun da Golan Kaplıcaları, Bağin Kaplıcaları ve Sülbüs Dağı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Karakoçan, Kelime Bulutu, Turizm Türleri.

Abstract
Karakoçan district is home to more than one type of tourism with its historical, cultural and human resources. In this study, it is aimed to determine the prominent tourism types in Karakoçan district. In order to achieve this target, interviews were held with 21 participants residing in Karakoçan district. The interviews were conducted face to face with the local people living in Karakoçan district between 14.01.2022 and 23.01.2022. The interviews with each participant, who were given an alphabetic code on the basis of confidentiality, lasted between 20 and 40 minutes. The data obtained as a result of the interviews were transferred to the Word program in computer environment. Afterwards, the most frequently used expressions regarding the prominent tourism types and natural, cultural and human resources in Karakoçan district were determined and analyzed with a word cloud. As a result of the study, the three most important tourism types in the district are health and thermal, nature and faith tourism, respectively; It has been determined that the three important elements that stand out among natural, cultural and human resources are the Golan Hot Springs, Bağin Hot Springs and Sülbus Mountain.

Keywords
Karakoçan, Word Cloud, Types of Tourism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri