English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çeşitlilik Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Kimya Endüstrisinde İncelenmesi
Örgüt üyelerini birbirlerinden ayıran özellikler iş gücü çeşitliliği olarak adlandırılmakta aynı zamanda bu özellikler üyelerin örgüte devam etme veya örgütten uzaklaşma isteğini etkilemektedir. Çalışanların örgüte bağlı hale getirilebilmesi için yöneticilerin çeşitlilik yönetimini etkin bir şekilde sağlaması önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda, çalışmada çalışanların çeşitlilik yönetimi algısının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, İstanbul ve Düzce’de kimya sektöründe üretim yapmakta olan ‘Hür Kimya’ ve ‘Bayer Plastik’ olmak üzere iki işletmede görev yapan 148 beyaz ve mavi yakalı çalışana anket uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, çeşitlilik yönetimi örgütsel bağlılığı pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Çeşitlilik yönetimi alt boyutları olan yönetimin uygulamaları ve örgütsel ortamın, örgütsel bağlılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. Ancak, tutum ve davranışlar alt boyutunun, örgütsel bağlılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çeşitlilik, Çeşitlilik Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Kimya Endüstrisi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri