English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Coğrafi İşaret Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
Bu araştırma, coğrafi işaret konulu lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerini tespit etmek ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanından elde edilmiştir. Coğrafi işaret, coğrafi işaretli ve coğrafi işaretlemeler anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan araştırmada 2001-2019 yılları arasında yapılmış 45 teze ulaşılabilmiştir. Konuyla ilgisi olmayan 2 tez, değerlendirme dışı tutulmuş; 34’ü yüksek lisans, 9’u doktora tezi olmak üzere toplam 43 tez araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu tezler türü, yayınlandığı yıl, danışman unvanı, hazırlandığı üniversite, enstitüsü, anabilim dalı, konusu, kullanılan anahtar kelimeler ve araştırma yöntemine göre analiz edilerek yorumlanmıştır. Bulgular tez sayısının son yıllarda arttığını, en fazla çalışmanın 2019 (%30,2) yılında gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Araştırmada tezlerin daha çok Profesör Dr. (%46,5) unvanlı akademisyenlerin danışmanlığında hazırlandığı görülmektedir. Tezler 28 üniversite bünyesinde, 5 enstitü ve 18 anabilim dalı çatısı altında gerçekleştirilmiştir. En fazla çalışma yapan enstitüler; sosyal bilimler (%65,1) ve fen bilimleri (%27,9) olmuş, en fazla çalışma yapan anabilim dalları ise turizm işletmeciliği (%18,6) ve tarım ekonomisi (%18,6) olmuştur. Söz konusu çalışmalar coğrafi işaret tüketici algısı, coğrafi işaretler, coğrafi işaret koruması, coğrafi işaret turizm ilişkisi, coğrafi işaret gastronomi ilişkisi, coğrafi işaretin kırsal kalkınmaya etkisi ve coğrafi işaretin ekonomik etkileri gibi konularda yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafi İşaret, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Tezler.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri