English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Alışverişte Seni Kim Yönlendiriyor? Testosteron Mu Östrojen Mi?
Alan yazında yer alan çalışmalar bireylerin satın alma aşamasında karar verme davranışlarının biyolojik cinsiyet değişkeni açısından farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte nörobilimciler tarafından yakın geçmişte açıklanan beyinde cinsel dimorfizm kavramı, satın alma karar tarzlarının beyinde cinsel dimorfizm açısından da farklılık gösterip göstermeyeceği sorusunu ortaya çıkartmıştır. Literatürde satın alma karar tarzlarının beyinde cinsel dimorfizm açısından ele alındığı başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu araştırmada kadın tüketicilerin satın alma karar tarzlarının, beyinlerinin cinsiyetinden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Bu bağlamda 150 kişilik örneklem grubu ile çalışılmıştır. Kadınlardan oluşan örneklemin 2D:4D oranı yöntemi ile beyin cinsiyetleri belirlenmiş, ardından tüketici karar verme tarzları ölçeği ile satın alma karar tarzları belirlenmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda biyolojik cinsiyeti kadın olmakla birlikte, beyin cinsiyeti erkek olanlar ile beyin cinsiyeti kadın olanlar arasında bilgi karmaşası ve kararsızlık alt boyutlarında farklılıklar bulunduğu izlenmiştir. Elde edilen sonuçlar genellenebilir olmamakla birlikte, beyinde cinsel dimorfizmin tüketici karar verme tarzlarında etkisi olduğuna dair bir kanıt olarak ele alınabilir.

Anahtar Kelimeler
Tüketici Davranışları, Satın Alma Eğilimi, Beyinde Cinsel Dimorfizm, Beynin Cinsiyeti, 2D:4D oranı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri