English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Mutluluk Düzeyinin Atılganlık ve Genel Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi
Araştırmada ilk olarak, mutluluk, atılganlık ve erteleme kavramları ifade edilmiştir. Daha sonra mutluluk düzeyinin atılganlık ve genel erteleme davranışına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, atılganlık düzeyinin genel erteleme davranışı üzerine etkisi de incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, bir devlet üniversitesinin uygulamalı bilimler yüksekokulunda öğrenim gören 321 öğrencidir. Araştırmanın evreni, bu üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerdir. Araştırmanın amacı, mutluluk düzeyinin atılganlık ve genel erteleme davranışı üzerine etkisini incelemektir. Çalışmada, frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik testi ve çoklu regresyon testi uygulanmıştır. Sonuçta, olumlu duygular geliştirme düzeyinin hem atılgan davranışı hem de işleri zamanında bitirme davranışını arttırdığı gözlenmiştir. Olumsuz duygular geliştirme düzeyinin çekingen davranışı, işleri erteleme davranışını ve işleri son dakikaya bırakma davranışını arttırdığı gözlenmiştir. Yaşama olumlu bakış düzeyi işleri zamanında bitirme davranışını arttırmaktadır. Ayrıca, çekingen davranış düzeyi hem işleri erteleme davranışını hem de işleri son dakikaya bırakma davranışını arttırmaktadır. Atılgan davranış düzeyi işleri zamanında bitirme davranışını arttırmaktadır. Son olarak, atılgan davranış düzeyinin işleri erteleme davranışını azalttığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mutluluk, Atılganlık, Erteleme

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri