English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları
Bu araştırma gençlerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarının, değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2010 – 2011 Öğretim Yılı Güz Döneminde Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 931 öğrenci “Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi” ile araştırma kapsamına alınmıştır. Örneklemi oluşturan toplam 931 öğrencinin %43.3’ünü (n=403) kız, %56.7’sini (n=528) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin %26.9’u hazırlık, %27.2’si birinci, %31.8’i ikinci, %6.0’sı üçüncü, %8.2’si ise dördüncü sınıftadır. Öğrencilerin yaşları 17 ile 27 arasında değişmektedir. Araştırmada öğrencilerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumları hem cinsiyete (t(929)=13.38, p<.05), hem de öğrenim gördükleri sınıflara bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir (F (4-921) = 2.56, p<.05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin, evlilik ve aile yaşamına karşı duyarlı oldukları ve olumlu baktıkları, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla ve birinci sınıftaki öğrencilerin ise diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha geleneksel bir bakış açısına sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, evlilik, aile yaşamı, gençlerin tutumu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri