English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Örneği
Festivallerin yerel halk üzerinde pek çok sosyal etkisi bulunmaktadır. Festivaller, olağan yaşam kalitesini etkilediği gibi yaşam biçimini, değerleri, sosyal etkileşimleri ve kimlikleri de etkileyebilmektedir. Bu araştırma, kültür turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Safranbolu’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin yerel halk üzerindeki sosyo-kültürel etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra araştırmada festivalin turizme, Safranbolu’nun gelişimine ve tanınırlığına katkısı, yaşam tarzı, gelenek ve değerlere olan etkisi gibi konular da incelenecektir. Araştırmaya farklı cinsiyet ve meslek grubuna mensup 25 kişi katılmıştır. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile festival alanından seçilmiştir. Nitel bir araştırma deseninin benimsendiği çalışmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 14 erkek ve 11 kadın katılımcı ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu esnaf olup 5’i festival görevlisi, 4’ü öğrenci, 2’si Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanı, geri kalanı ise farklı kategorilerden katılımcılardır. Araştırma, Festivalin genel olarak yerel halk üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ancak katılımcılar, festivalin konserlerden öteye geçemediğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Altın Safran Belgesel Film Festivali, Festivaller, Turizm, Sosyo-kültürel Etki, Safranbolu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri