English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı: Konya Örneği
2011 yılında Suriye’de başlayan savaş tam olarak sona ermemiştir. Ülkedeki kaotik ortam pek çok Suriyelinin göç etmesine yol açmıştır. Türkiye ile uzun bir sınırın paylaşılması çok sayıda göçmenin ülkemize sığınmasını berberinde getirmiştir. Türkiye’ye yerleşen sığınmacıların sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Suriyeli sığınmacıların sınıra yakın veya diğer şehirlerde yoğun biçimde kümelenmeleri sosyolojik problemleri de beraberinde getirmiştir. Son zamanlarda toplumsal rahatsızlığın artmasıyla beraber sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik eleştiri veya olumsuz paylaşımları artırmıştır. Sığınmacılarla ilgili az da olsa duygudaşlık içeren olumlu paylaşımlar yer almakla birlikte olumsuz paylaşımların oranı internet ortamında ciddi seviyelere ulaşmıştır. Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal medya ve internet paylaşımlarının irdelendiği bu çalışma Konya il merkezinde yaşayan internet ve sosyal medya kullanan kişiler üzerinden yürütülmüştür. Saha araştırması yönteminin kullandığı araştırmada veriler, 247 kişiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeye dayalı anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; katılımcılar yükseğe yakın düzeyde internet ve sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz içerik ve haberlere rastladıklarını belirtmişlerdir. Yine katılımcıların büyük bir kısmı Suriyeli sığınmacılara yönelik bu olumsuz içerikleri kendilerinin “paylaşmadıklarını” Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz paylaşımları da doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, İnternet, Suriyeli Sığınmacılar

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri