English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Konaklama İşletmelerinde Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2 Açısından İncelenmesi
Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinde üretilen hizmetin soyut bir ürün olması, stoklanmasını engellediği gibi üretildiği anda kullanılmayan hizmetin daha sonra kullanılmasını da imkânsız hale getirmektedir. Konaklama işletmelerinde hizmet üretimine muhasebe uygulamaları açısından bakıldığında ise ilk madde ve malzeme stokları dışında yarı mamul ve mamul stok hesapları kullanılmadığı için konaklama işletmelerinde hizmet üretim maliyetlerinin stok olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine yönelik tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu tartışmalarda üzerinde durulan konulardan bir diğeri de yıl sonunda üretimi bitmemiş ya da üretimi bitmiş olsa da gelir elde edilmemiş hizmet maliyetlerinin nasıl muhasebeleştirileceğidir. Bu soruna Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 2 Stoklar Standardı bir öneri getirmiştir. Dolayısıyla çalışmada konaklama işletmelerinde üretimi tamamlanmamış ve/veya üretimi tamamlansa da hasılat elde edilmemiş hizmet üretim maliyetlerinin TMS 2 Stoklar Standardına göre muhasebeleştirilmesi konusunda öneride bulunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
TMS 2, Hizmet Üretim Maliyeti, Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyeti

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri