English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Tasarruf Açığı Sorunu: Türkiye ve Çin Karşılaştırması
Bu çalışma Türkiye ekonomisinin kronikleşmiş tasarruf açığı sorununa tasarruf artışı bakımından başarılı bir ülke olan Çin’in uyguladığı politikaları referans alarak çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma ekonomik yapı olarak benzer oldukları 1980 yılından başlayarak 2015 yılı arasını analiz etmektedir. Çalışmada ulaşılan sonuç ise Türkiye ekonomisinin finansal liberalizasyon sürecine yapısal anlamda hazır olmaması nedeniyle 2000’li yıllara kadar kırılgan bir yapı sergilemiş ve krizlere maruz kalmıştır. 2000’li yıllardan sonra gelir artışının lüks tüketime kayması nedeniyle tasarruf açığı sorununu henüz çözüm getirememiştir. Çin’de ekonomik yapı olarak piyasa sosyalizminin benimsemesiyle ücret ve fiyat kontrollerinin olması ve aile planlaması anlamında tek çocuk uygulaması gibi ekonomik ve demografik hayata müdahaleler bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Çin ekonomisinde gönüllü tasarruflar yaygın inanıştır. Ancak bilinenin aksine tasarruf bilincinin Konfüçyüs kültürünün etkisi olsa da büyük oranda tasarruflar devlet eliyle zorunlu hale getirilmektedir. Diğer bir deyişle otonom harcamalar devlet tarafından baskılanmaktadır. Bu durum ise demokratik ülkelerde refahın tabana yayılması açısından sorun teşkil ettiği için Türkiye ekonomisinde makroekonomik değişkenlerin iyileştirilmesinin yanı sıra tasarruf bilincinin artırılması gerekmektedir. Bu çalışmada tasarruf artışı açısından iktisat politikalarının yanı sıra refah kaybına sebep olsa da müdahaleci uygulamaların politika etkinliğini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tasarruf Açığı, Liberalizasyon, Tasarruf Saiki, Türkiye Ekonomisi, Çin Ekonomisi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri