English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Korunan Alan Kaynak Değerlerine İlişkin Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Belirlenmesi
Hızla artış gösteren teknolojik gelişmeler, sosyal medya kullanımını da arttırmıştır. Bireyler sosyal medyada fotoğraflar ve videolar paylaşarak, bir alanın tanınırlığını arttırabilmektedir. Bu alanlardan bazıları korunan alanlardır. Korunan alanların kaynak değerleri, ziyaretçiler tarafından sosyal medya paylaşımı yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çalışma alanı olarak Küre Dağları Milli Parkı (KDMP) seçilmiştir. Sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden KDMP etiketiyle yapılan paylaşımlar incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Ayrıca katılımcılara sosyal medya üzerinden alana ilişkin bir anket uygulanmış ve anket verileri ki-kare analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları ve Instagram’dan elde edilen veriler karşılaştırılarak, birbirlerini doğrulama durumu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ise alanın kaynak değerlerinden ön plana çıkanlar/geri planda kalanlar tespit edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Korunan Alan, Koruma, Instagram, Sosyal Medya, Ki-kare Testi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri