English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Ürün Özelliklerinin Bireylerin Tutumları Üzerindeki Etkisi
Bireylerin tutumları üzerinde ürün özelliklerinin etkisinin belirlenmesi ve hangi özelliklerin ön planda olduğunu belirlemek amacıyla yapılmış olan bu araştırma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 yaş ve üzeri 480 kişi araştırma kapsamına dahil edilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında yüzyüze görüşme yoluyla anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmada; ilçe, yaş, aylık gelir ve meslek değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenmesi için t-testi’ne (independent samples t test) ihtiyaç duyulmuştur. Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili alt boyutların karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca ilçe, yaş, aylık gelir ve meslek değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenmesi için Tek Yönlü Anova (one way ANOVA) yapılmış, farklılığın hangi gruplardan kaynakladığı ise Tukey testi ile belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ürün, Ambalaj, Moda, Logo

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri