English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği
Gerek kitle iletişim araçlarının baş döndürücü hızlı gelişimi, gerekse de insanoğlunun bireysel olarak kendisini geliştirmesiyle birlikte, günümüzde üreticilerin bu araçlarla hedef kitlelerini istedikleri yönde hareket etmelerini sağlama oranı giderek azalmaktadır. Özellikle söz konusu reklamcılık olunca, tüketicilerin reklamlara karşı oldukça dirençli olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Günlük yaşamda bir bireyin ortalama olarak iki yüze yakın reklam mesajı ile karşılaştığı düşünülürse, reklam aracılığı ile tüketiciler ile iletişime geçmenin ne denli zor olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Bu kapsamda reklam sektörü, tüketicilere kendisini kabul ettirmek için çeşitli arayışlar içerisine girmiş ve gerilla reklam, satış yeri uygulamaları, transit reklam mecraları gibi birçok farklı yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden bir diğeri de gizli reklam uygulamalarıdır. İzleyicilerin izledikleri televizyon programı esnasında kullanılan bu yöntemin, Türkiye’de reality showlarda nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığı bu çalışmada ‘Gerçek Kesit’ adlı programda incelenmiştir. Araştırma kapsamında, gerçek kesit adlı reality show programının gizli reklam çalışmalarını analiz etmek için, filmsel anlatı çözümleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem ile programın formatı, temel özellikleri, çekim açıları ortaya çıkartılırken, bu özelliklerden yararlanılarak gizli reklam uygulamalarının nasıl, nerede ve ne sürede kullanıldığının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak değerlendirilen tüm bölümlerde gizli reklam uygulamalarına rastlanılmış ve bu gizli reklam uygulamalarının ilgili bölümlerle birebir alakalı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gerçek Kesit, Gizli Reklam, Reality Show.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri