English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği
Gerek kitle iletişim araçlarının baş döndürücü hızlı gelişimi, gerekse de insanoğlunun bireysel olarak kendisini geliştirmesiyle birlikte, günümüzde üreticilerin bu araçlarla hedef kitlelerini istedikleri yönde hareket etmelerini sağlama oranı giderek azalmaktadır. Özellikle söz konusu reklamcılık olunca, tüketicilerin reklamlara karşı oldukça dirençli olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Günlük yaşamda bir bireyin ortalama olarak iki yüze yakın reklam mesajı ile karşılaştığı düşünülürse, reklam aracılığı ile tüketiciler ile iletişime geçmenin ne denli zor olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Bu kapsamda reklam sektörü, tüketicilere kendisini kabul ettirmek için çeşitli arayışlar içerisine girmiş ve gerilla reklam, satış yeri uygulamaları, transit reklam mecraları gibi birçok farklı yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden bir diğeri de gizli reklam uygulamalarıdır. İzleyicilerin izledikleri televizyon programı esnasında kullanılan bu yöntemin, Türkiye’de reality showlarda nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığı bu çalışmada ‘Gerçek Kesit’ adlı programda incelenmiştir. Araştırma kapsamında, gerçek kesit adlı reality show programının gizli reklam çalışmalarını analiz etmek için, filmsel anlatı çözümleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem ile programın formatı, temel özellikleri, çekim açıları ortaya çıkartılırken, bu özelliklerden yararlanılarak gizli reklam uygulamalarının nasıl, nerede ve ne sürede kullanıldığının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak değerlendirilen tüm bölümlerde gizli reklam uygulamalarına rastlanılmış ve bu gizli reklam uygulamalarının ilgili bölümlerle birebir alakalı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gerçek Kesit, Gizli Reklam, Reality Show.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri