English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi
Günümüzde ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağı olan turizm faaliyetlerinin ana unsuru insan gücüdür. Bunun temel nedeni turizm ürünlerinin hizmet kaynaklı olmasıdır. Hizmete dayanan ürünler, özellikleri gereği; depolanamaz, üretildiği yerde tüketilir ve üretimi ile tüketimi eş güdümlüdür. Bu nedenle hizmetin kaliteli şekilde sunulması önemlidir. Literatürdeki araştırmalar, eğitim düzeyinin hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini göstermektedir. Bu anlamda araştırmada Türkiye’de lisans düzeyinde verilen turizm eğitiminin içerik açısından analizini yapmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın türü nitel olup verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre lisans düzeyinde turizm eğitiminin en çok Turizm Fakültelerinde Turizm İşletmeciliği bölümü adı altında verildiği bulunmuştur. Ayrıca tüm dersler içinde mesleğe yönelik derslerin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Bu anlamda sektöre orta ve üst düzey yönetici sağlanmasının ve öğrencilerin sektörle ilgili bilgi düzeyleri yüksek bir şekilde mezun olmalarının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hizmet Kalitesi, Mesleki Eğitim, Turizm Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri