English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Karagöz Sanatının Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi
Somut olmayan kültürel miras unsurları turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Bu unsurların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması turizme katkı sağlayacaktır. Somut olmayan kültürel miras unsurları turizm açısından çeşitli yönleri ile irdelenebilir. Bu bağlamda somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri de Karagöz Sanatıdır. Karagöz Sanatı geçmişten günümüze usta çırak ilişkisi ile süregelen geleneksel gölge sanatıdır. Çalışmada UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Karagöz Sanatının mevcut durumunu ortaya koymak, Karagöz Sanatının geliştirilebilmesi için yapılabilecekleri tespit etmek ve Karagöz Sanatını turizm bağlamında değerlendirebilmek hedeflenmiştir. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmada veriler, 13 UNIMA üyesi Karagöz sanatçısı ile yapılan görüşmeler sonucunda yarı yapılandırılmış form aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Karagöz sanatının gelenekselliğini koruması, ulusal ve uluslararası bazda etkinliklerin arttırılması ve Karagöz ustalarının çıraklar yetiştirerek eğitimli sanatçıların artması yönünde bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Turizm bağlamında yapılan çıkarımlar ise Karagöz Sanatının daha çok kültürel aktarıma olanak tanıması, kültür tanıtımını sağlaması ve farklı uluslara uygun oyunların sergilenmesi yönünde olmuştur. Buna ek olarak Karagöz sanatının ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklerde yer alması katılımcıların çoğunluğu tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, Karagöz Sanatı, UNIMA, Karagöz Sanatçıları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri