English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Yerel Paydaşlar Tarafından İzmir-Karaburun, Mordoğan Beldesinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirmesi
İzmir ili Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Beldesinde (Mahallesi) kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, bölgenin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesi ile yeni iş imkânları ve gelir çeşitliği yaratılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada, İzmir ili Karaburun ilçesine bağlı olan Mordoğan beldesinde kırsal turizmin potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada konu hakkında literatür taraması yapılmış ve kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Mordoğan beldesinde faaliyet gösteren 10 kırsal turizm paydaşı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bölgesinde kırsal turizm paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerden hareketle paydaş analizi yapılmıştır. Paydaş analizi ile bölgenin önemli bir kırsal turizm potansiyeli taşıdığı ancak hak ettiği ilgiyi görmediği, bu nedenle yörenin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kırsal Turizm, Paydaş Analizi, Karaburun, Mordoğan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri