English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türk Turizm İşletmelerinde Likidite ve Kârlılık
Yeterli bir likidite seviyesi, bir işletmenin kısa vadeli iflasını önlerken, fazla likidite seviyesi bir işletmenin genel kârlılığını tehlikeye atan atıl fonları temsil eder. Çalışma, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Türk turizm şirketlerinin kârlılığına likiditenin etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İkincil veriler, Turizm endeksinde (XTRZM) işlem gören sekiz turizm şirketinin mali tablolarından alınmıştır. Veriler, Pooled OLS ve LSDV (Sabit Etkiler) regresyon modelleri olan iki farklı panel veri regresyon yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Modellerde, sırasıyla bağımsız değişkenler ve bağımlı değişkenler olarak likidite oranlarını ve kârlılık oranları kullanılmaktadır. Pooled OLS regresyon modelinin bulguları, her bir likidite oranının istatistiksel olarak Türk turizm şirketlerinin kârlılığını önemli ölçüde etkilediğini doğrularken, LSDV regresyon modelinde ise etki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Likidite, Kârlılık, Türk turizm işletmeleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri