English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Öğrencilerin Kariyerleri ile İlgili Karar Verme Süreçlerinde Kariyer Günleri Etkinliklerinin Rolü: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
Kariyer ve gelecek planı yapmak günümüzde herkesin önemle üzerinde durduğu konulardan biridir. Özellikle üniversite yıllarının başlangıcından itibaren kariyer çalışmaları yaparak hangi alanda uzmanlaşacağını ve ne tür bir işletmede çalışacağını belirlemek, mezuniyet sonrasında kolaylıkla iş bulup başarılı olmak için ilk adımı oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ilk yıllarında dahi gelecek ve kariyer konuları ile ilgili algı düzeylerinin ve farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir. Bütün bunlar ise üniversitelerde bulunan kariyer ofislerinin yanı sıra üniversiteler ya da diğer alt birimler tarafından düzenlenen kariyer günü etkinlikleriyle sağlanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan bu araştırmanın amacı; Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kariyer günü etkinlikleri ile ilgili düşüncelerini ve kariyer planları ile ilgili algılarını tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan anket formu, 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılı içerisinde Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen VIII. Kariyer Günü Etkinliğine katılan öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin kariyer günü etkinlikleri ile ilgili algılarının öğrenim gördükleri bölüm ve sınıf düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin benimsedikleri karar stratejilerinin cinsiyete göre farklılaştığı da belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kariyer Günü Etkinlikleri, Kariyer Planlaması, Karar Stratejileri, Turizm Fakültesi Öğrencileri, Erzurum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri