English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Kültür Turistlerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Cinsiyete Göre Farklılıkları: Safranbolu Üzerinde Bir Araştırma
Son yüzyılın en önemli sorunu olarak bilinen sürdürülebilirliğin sağlanmasında sürdürülebilir tüketim oldukça önemlidir. Bu araştırmada kültür turistlerinin sürdürülebilir tüketim davranışları düzeylerinin belirlenmesi ve tüketim davranışının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada uygulama alanı olarak UNESCO Dünya Miras kenti olan Safranbolu tercih edilmiştir. Veriler anket tekniği ile elde edilmiş toplamda 449 katılımcıya ulaşılmıştır. Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılarak faktör analizi, ortalama, yüzde ve t-testlerine başvurulmuştur. Araştırmada kültür turistlerinin sürdürülebilir tüketim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kültür turistlerinin vermiş olduğu yanıtlar neticesinde sürdürülebilir tüketim dört boyut altında toplanmıştır. Bunlar; çevre duyarlılığı, ihtiyaç dışı satın almama, tasarruf ve yeniden kullanılabilirliktir. Bu boyutlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. İhtiyaç dışı satın almama boyutu dışındaki tüm boyutlarda kadın algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Tüketim, Kültür Turistleri, Safranbolu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri